МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Засгийн газарт дараах 11 арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэл өгөв
2022.10.31
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Засгийн газарт дараах 11 арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэл өгөв

УИХ-ын Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооноос цахим шилжилтийг эрчимжүүлэх зорилгоор 11 арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл болгож, тогтоол гаргалаа.

Үүнд,

  • Кибер халдлагын эсрэг “Нийтийн төв”,
  • Мэдээллийн технологийн салбарын боловсон хүчин,
  • Paypal, Applepay зэрэг олон улсын төлбөрийн системийг нэвтрүүлэх,
  • Мэдээллийн технологийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжийг дэмжих,
  • “И-баримт”-ын төлбөрийн цаасан баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх,
  • Бүх шатны боловсролын агуулга дахь мэдээллийн технологийн хичээлийг өргөжүүлэх,
  • Эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбарын цахим шилжилтийн хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрт төрийн аудитын байгууллагаар аудит хийлгэх гэх мэт тодорхой арга хэмжээнүүдийг тусгалаа.

ШИНЭ МЭДЭЭ