МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.09.22
Эдийн засаг, Худалдаа

Х.Ганхуяг: Том төслүүдээ хөдөлгөхийн тулд тээвэр, эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр бий болгох шаардлагатай байна

ШИНЭ МЭДЭЭ