МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2022.07.08
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

Х.Ганхуяг: Иргэн, ААН-ийн зөвшөөрлийн хүсэлтэд хугацаандаа хариу өгөөгүй албан тушаалтанд зөрчлийн болон эрүүгийн хариуцлага тооцох үндэслэлтэй

УИХ-ын гишүүн Х.ГАНХУЯГ: Иргэн, ААН-ийн зөвшөөрлийн хүсэлтэд хугацаандаа хариу өгөөгүй албан тушаалтанд зөрчлийн болон эрүүгийн хариуцлага тооцох үндэслэлтэй.

Шинэчлэгдсэн зөвшөөрлийн тухай хууль 2023 оны нэгдүгээр сарын 1-нээс мөрдөгдөнө.

ШИНЭ МЭДЭЭ