Тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдийг үе тэнгийнхэнтэй нь сургах орчныг бүрдүүлнэ
2022.05.13
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдийг үе тэнгийнхэнтэй нь сургах орчныг бүрдүүлнэ

БШУЯ, Боловсролын Ерөнхий Газар, ЖАЙКА олон улсын байгууллага хамтран тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдийн “СУРАХ ЭРХ”-ийг хэрхэн ханган асуудлаар зөвлөлдлөө.

Сургуулийн насны 1800 орчим хүүхэд боловсролын үйлчилгээг авч чадахгүй байгаа. Эдгээр хүүхдүүдэд боловсролын үйлчилгээг тэгш, хүртээмжтэй хүргэх чиглэлээр Боловсролын багц хуульд тодорхой заалтыг тусгаж, сургалтыг орчныг сайжруулах, тусгай хэрэгцээт боловсролын багш, боловсон хүчнийг бэлтгэх, энгийн хүүхдүүд, үе тэнгийнхэнтэй нь сургах орчныг бүрдүүлэх, олон нийтийн мэдлэг, ойлголт, хандлагыг өөрчлөх цогц ажлуудыг зохион байгуулна.

ШИНЭ МЭДЭЭ