http 104

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Гишүүд байгалийн цогцолбор газарт ажиллалаа
2022.04.25
Байгаль Орчин, Аялал жуулчлал

Гишүүд байгалийн цогцолбор газарт ажиллалаа

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар хяналт шалгалт хийх Ажлын хэсгийн гишүүд Төв аймгийн сумдад ажиллалаа.

УИХ-ын гишүүн Ж.Батжаргал, Б.Саранчимэг, Б.Бейсен болон дэд ажлын хэсгийн гишүүдийн хамт Төв аймгийн Аргалант, Алтанбулаг, Баянхангай сумдын заагт орших Хустайн байгалийн цогцолбор газарт ажилласан юм.

ШИНЭ МЭДЭЭ