http 138

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Баянзүрх дүүрэгт 51 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгдэнэ
2021.11.23
Орон нутгийн хөгжил

Баянзүрх дүүрэгт 51 тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт хийгдэнэ

2022 оны Монгол улсын төсөвт Баянзүрх дүүрэгт хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлыг иргэдийн санал хүсэлтэд тулгуурлан төлөвлөж улсын төсөвт суулгалаа.

Үүнд, 51 тэрбум төгрөгөөр иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах нэн шаардлагатай ажлуудыг хийнэ.

ШИНЭ МЭДЭЭ