http 38

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

Дорнод аймгийн Залуус хорооллын автозам барих санхүүжилтийг улсын төсөвт тусгалаа
2021.10.08
Барилга, Хот байгуулалт

Дорнод аймгийн Залуус хорооллын автозам барих санхүүжилтийг улсын төсөвт тусгалаа

2022 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд Дорнод аймагт шилжих (өмнөх жилүүдэд эхэлсэн) болон шинэ 397.7 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий 36 төсөл, арга хэмжээг 104.3 тэрбум төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр тусгагдлаа.

Ирэх онд Дорнод аймагт хийгдэх ажлуудын санхүүжилтийг улсын төсөвт суулгахад УИХ-ын гишүүн Х.Болорчулуун идэвх санаачилгатай оролцож, Хэрлэн сумын 1-р багийн Залуус хороололд хатуу хучилттай авто зам барих 1.5 тэрбум санхүүжилтийг 2022 оны Улсын төсвийн тухай хуулийн төсөлд тусгаж чадлаа.

ШИНЭ МЭДЭЭ