http 41

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.06.11
Орон нутгийн хөгжил

Хөвсгөл аймгийг аялал жуучлалын жишиг бүс болгон хөгжүүлэх төсөл хэрэгжүүлнэ

Хөвсгөл аймгийн нисэх буудлыг олон улсын нисэх буудал болгоно. 

ШИНЭ МЭДЭЭ