http 105

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2020.09.15
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Урлаг

Дуусдаггүй яриа "Боловсролын шинэчлэл"

 "Боловсролын шинэчлэл" сэдвээр УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг, УИХ-ын гишүүн Г.Амартүвшин, УИХ-ын гишүүн, Г.Дамдинням, "Оюуны шинэ ундарга" ТББ-ын Тэргүүн Д.Эрдэнэ, "Шинэ Эрин" сургуулийн шалгалтын мэргэжилтэн Б.Батаа нар ярилцлаа.

ШИНЭ МЭДЭЭ