http 182

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2016.09.02
Хууль, эрх зүй

Процессийн хуулиудыг буцаасан нь нийгэмд шүүмжлэл дагууллаа

Эрүүгийн хууль, Хууль сахиулах тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль зэрэг хуулиудыг буцаан татах тухай яригдаж байна.

Тэгвэл гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийг буцаан татсан нь нийгэмд шүүмжлэл дагуулж эхэллээ.

Дэлгэрэнгүйг бичлэгээс үзнэ үү ?

ШИНЭ МЭДЭЭ