2022.09.29

Сэлэнгэ аймагт үр тарианы хураалт 14,6 хувьтай үргэлжилж байна