2021.12.01

Улсын хэмжээнд 567 мянган тонн улаанбуудай хурааж аваад байна

"Томилолтоос ирлээ" нэвтрүүлэг Сэлэнгэ аймгаас дугаараа бэлтгэв. Энэ онд 660 мянган га талбайд тариалалт хийсэн байна.