2021.09.11

Л.Энх-Амгалан: Хүнээ хөгжүүлсэн улс орныг хөгжил өндөр улс гэж үнэлдэг болсон

БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан: 

Хүний хөгжлийн индексээр 189 улсаас 92, боловсролын индексээр 189 улсаас 103-т жагсаж байна.