2021.03.10

Л.Энх-Амгалан: Боловсролын төсвийн 1,1 их наяд нь бодлого боловсруулж байгаа хүмүүст мэдэгдэхгүй орон нутаг руу тардаг

БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгалан: 

Боловсролын төсөвт 1,7 их наяд тавигдаж байгаа. 1,1 их наядыг яамны хамааралгүйгээр орон нутаг руу дулаан, цахилгаан, цалингын зардал болгон өгдөг. Түүний ажлын гүйцэтгэлийг хянах ямар ч шаардлагагүй байж төсөв нь 1,7 их наяд гэж явдаг.